Evaporativa kondensorer

Begreppsbestämningar

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan