Luftkylda kondensorer

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan