Vätskekylda kondensorer

Begreppsbestämningar

  • temperaturverkningsgrad:

    (för värmeåtervinnare:) kvot av uppnådd temperaturändring och teoretiskt maximal temperaturändring som regel beräknad på det behandlade, värmda eller kylda mediet

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan