Sammansatta värmeväxlarenheter

Begreppsbestämningar

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • värmeväxlarenhet:

  förtillverkat aggregat med värmeväxlare, pump, styrutrustning och dylikt

Till toppen av sidan