ANORDNINGAR FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL TILL BRÄNNARE OCH PANNOR

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan