Anordningar för tillförsel av eldningsolja till pannor

Begreppsbestämningar

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • säkerhetsventil:

  ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95)    Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan