Gasbrännare, typ atmosfärbrännare

Begreppsbestämningar

  • atmosfärbrännare:

    atmosfärbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med atmosfärtryck fläktbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med fläkt kombinationsbrännare fläktbrännare konstruerad för eldning med gas och annat bränsle, t ex olja

  • gasbrännare:

    atmosfärbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med atmosfärtryck fläktbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med fläkt kombinationsbrännare fläktbrännare konstruerad för eldning med gas och annat bränsle, till exempel olja

Till toppen av sidan