PANNOR

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttemperatur:

  under drift normalt rådande temperatur

 • eldstad:

  fast anordning för förbränning av fast, flytande eller gasformigt bränsle (TNC 95); jämför eldningsapparat

 • fogmassa:

  massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • panna:

  även värmepanna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

 • rökgas:

  (inom uppvärmningstekniken:) gas från förbränning av fast eller flytande bränsle (TNC 95); jämför avgas, brandgas

 • rökkanal:

  kanal för bortledande av rökgas från eldstad (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan