Ångpannor för renånga

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • ångpanna:

    tryckkärl där vatten förångas vid ett tryck över atmosfärstrycket genom tillsats av värme frigjort ur bränsle (inte kärnbränsle) eller annan energi (TNC 95); jämför högtrycksångpanna, lågtrycksångpanna    Ångan är avsedd att användas utanför kärlet.    Hetvattenpanna, från vilken mer än 5 procent av tillförd energi tas ut i form av ånga, betraktas som ångpanna.

Till toppen av sidan