PANNOR, BRÄNNARE M M

Begreppsbestämningar

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats    Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • panna:

  även värmepanna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

 • värmepanna:

  även panna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

Till toppen av sidan