AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

Begreppsbestämningar

 • behållare:

  kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål    Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95)    Injustering ska inte kallas inreglering.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan