Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • enhetsaggregat:

    (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

Till toppen av sidan