Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

Begreppsbestämningar

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • kylmedel:

  medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare    Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

 • enhetsaggregat:

  (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

Till toppen av sidan