Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat

Begreppsbestämningar

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • hetvatten:

  värmevatten med temperatur högre än 100 °C (TNC 95); jfr värmevatten

 • luftfilter:

  filter i luftbehandlingssystem (TNC 95)

 • luftfuktare:

  apparat för fuktning av luft (TNC 95)

 • luftvärmare:

  värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

 • enhetsaggregat:

  (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

Till toppen av sidan