Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor

Begreppsbestämningar

  • styrsätt:

    (för brännare:) manuell styrning styrning av luft- och bränsletillförsel sker manuellt automatisk styrning till–från effektstyrning sker genom olika brinntid, vid konstant bränsletillförsel tvåstegsstyrning effektstyrning sker genom växling mellan två konstanta bränsleflöden (hög-låg) och stoppat bränsleflöde flerstegsstyrning effektstyrning sker genom växling mellan flera olika, konstanta bränsleflöden och stoppat bränsleflöde steglös styrning effektstyrning sker steglöst

  • enhetsaggregat:

    (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

Till toppen av sidan