Kylkompressoraggregat

Begreppsbestämningar

 • backventil:

  ventil som tillåter flöde i endast en riktning (TNC 95); jämför vakuumventil, återsugningsskydd

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • vibrationsdämpare:

  elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan