Pumpaggregat och pumpstationer

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

Till toppen av sidan