GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

Till toppen av sidan