Inmätning av installationer

Begreppsbestämningar

  • inmätning:

    mätning för bestämning av en punkts läge i plan, planmätning, eller i höjd, nivåmätning, i förhållande till andra lägesbestämda punkter

Till toppen av sidan