Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge    Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • produktionsresultat:

    resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96)    Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat som till exempel hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

Till toppen av sidan