STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR PROCESSINSTALLATIONER

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

Till toppen av sidan