Ångvärmesystem

Begreppsbestämningar

  • värmebärare:

    ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare    Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

Till toppen av sidan