Gassläcksystem - sprinklersystem

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande delar, inte tillhörande elinstallationen, får ungefär samma elektriska potential

  • styrning:

    (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan