Vattensläcksystem - brandpostsystem och stigarledningar

Begreppsbestämningar

  • brandpost:

    tappställe för vatten för brandsläckning (TNC 95)

  • återsugningsskydd:

    anordning som hindrar strömning i icke avsedd riktning (TNC 95); jämför backventil, vakuumventil

Till toppen av sidan