Dammsugningssystem

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål    Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • stoft:

    fasta partiklar med olika dimensioner och ursprung, vilka i allmänhet kan hålla sig svävande någon tid i en gas (TNC 69)    I vissa sammanhang används ordet damm som synonym till stoft, till exempel i samband med naturligt stoft eller stoft från partikelalstrande process (stenkrossning, tröskning och dylikt).

  • styrning:

    (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan