Avloppsvattensystem

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten (TNC 95)

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • spillvatten:

  i regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera (TNC 95); jämför avloppsvatten

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan