Processvattensystem

Begreppsbestämningar

  • dricksvatten:

    även konsumtionsvatten vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt (TNC 95); jämför kallvatten, tappvarmvatten

  • förbindelsepunkt:

    punkt där en fastighets installationssystem är kopplat till en leverantörsledning (TNC 95)    För va-installation avses den punkt där servisledning kopplas in till va-anläggning.    För gasinstallation avses den punkt där servisledning kopplas in till gasleverantörens distributionsnät.    För fjärrvärmeinstallation avses den punkt där fjärrvärmenätet avslutas med servisventiler.

  • styrning:

    (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan