Varmvattensystem

Begreppsbestämningar

  • injustering:

    inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95)    Injustering ska inte kallas inreglering.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • vattenvärmare:

    apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

Till toppen av sidan