Tappvattensystem

Begreppsbestämningar

 • beräkningstemperatur:

  temperatur som används för hållfasthetsberäkning

 • förbindelsepunkt:

  punkt där en fastighets installationssystem är kopplat till en leverantörsledning (TNC 95)    För va-installation avses den punkt där servisledning kopplas in till va-anläggning.    För gasinstallation avses den punkt där servisledning kopplas in till gasleverantörens distributionsnät.    För fjärrvärmeinstallation avses den punkt där fjärrvärmenätet avslutas med servisventiler.

 • kallvatten:

  tappvatten som inte är värmt (TNC 95)

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan