VVS-kyl 12
|
AMA RA
VENTILATIONSKANALER M M
Generation 
VVS & Kyla 12

QLVENTILATIONSKANALER M M

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kanaldetaljer ska vara utförda av ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange om någon del av kanalsystemet ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95)    Injustering ska inte kallas inreglering.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan