Sopsugningssystem

Begreppsbestämningar

  • skötsel:

    driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10)    Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv.

  • styrning:

    (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan