Infästningar i betong

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • expanderdon:

    fästdon där förankring uppnås genom att en del av fästdonet, ofta ring eller hylsa, bringas att expandera radiellt i ett förborrat hål Expanderingen åstadkoms genom åtdragning eller slag, kallas också för skruvexpander eller slagexpander.

  • ytbehandling:

    behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan