Hus 21
|
RA
Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus
Generation 
Hus 21

ZSC.1Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus

RA

Beakta att till fogar mellan keramiska plattor... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elastisk fogmassa:

    fogmassa som efter härdningen har ett övervägande elastiskt beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser är i det närmaste proportionella mot deformationen

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

Till toppen av sidan