Brandtätning av utvändiga fogar

Begreppsbestämningar

  • bottningslist:

    list som monteras i fog för att ge fogmassan önskat tvärsnitt

  • fogbredd:

    se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. fogbredd vid upplag se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. Mätning av upplagslängd, se Måttdefinitioner – Nr 36.

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

Till toppen av sidan