Hus 21

ZSB.12Tätning med foglist

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Foglister indelas i grupper och... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik tätning av

 • rörelsefogar...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fogbredd:

  se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. fogbredd vid upplag se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. Mätning av upplagslängd, se Måttdefinitioner – Nr 36.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • innervägg:

  vägg som delar upp den inre volymen i ett hus

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttervägg:

  vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan