TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Begreppsbestämningar

  • storkök:

    kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

Till toppen av sidan