Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel

Begreppsbestämningar

  • storkök:

    kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan