MILJÖDOKUMENTATION FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Begreppsbestämningar

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan