Kontroll och injustering av inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan