Relationshandlingar för hus

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

  • målningsmaterial:

    material till utförande av målningsbehandlingar Exempel: Färg, spackelfärg, lim och klister.

Till toppen av sidan