Bygghandlingar för hus

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan