Kontrollmätning

Begreppsbestämningar

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • gjutfog:

  betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan