Kontroll av vattentäthet i våtrum

Begreppsbestämningar

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 94)

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • plattsättning:

  sättning av plattor på väggar eller andra vertikala ytor

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan