VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER

Begreppsbestämningar

  • egenkontroll:

    kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 94)

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan