Temperaturloggningsutrustningar

Begreppsbestämningar

  • egenkontroll:

    kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 94)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan