Hus 21
|
AMA RA MER
UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL
Generation 
Hus 21

XLUTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skyltning

Utrustningar och maskiner ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Utrustningar för storkök e d

De krav... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • bleck:

  beslag som är tillverkat av plan plåt

 • ferritiskt rostfritt stål:

  stål med kromhalt 12–16 procent samt låg halt av nickel, molybden och kol Stålet är starkt magnetiskt samt är mjukt och kan kallbearbetas. Flera typer är svetsbara. Används i samband med applikationer med låga krav på korrosionsmotstånd.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • ursparning:

  åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktioner eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan