Hus 21

XKH.3Torkskåp

AMA

Uppgifter att redovisa

Följande uppgifter ska redovisas... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om skåpet ska ta bort fukt...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

Till toppen av sidan