Hus 21
|
AMA RA
INREDNINGSENHETER I STORKÖK E D
Generation 
Hus 21

XCBINREDNINGSENHETER I STORKÖK E D

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Måttstandard

Mått anges i ordningen... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Konstruktion

Ange under aktuell kod... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • bleck:

  beslag som är tillverkat av plan plåt

 • faner:

  tunn skiva av trä, avsedd att användas som ytbeläggning i förskönande eller förstärkande syfte eller att ingå i plywood eller lamellträ (TNC 95) Faner är antingen knivskuren eller svarvad med en tjocklek upp till 5 mm.

 • ferritiskt rostfritt stål:

  stål med kromhalt 12–16 procent samt låg halt av nickel, molybden och kol Stålet är starkt magnetiskt samt är mjukt och kan kallbearbetas. Flera typer är svetsbara. Används i samband med applikationer med låga krav på korrosionsmotstånd.

 • fjäder:

  (på spontat virke:) ett utstående parti längs kanten av en bräda eller dylikt, avsett för fogning tillsammans med en annan brädas not

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • laminerat glas:

  glas bestående av flera glasskikt som är förenade med hjälp av mellanliggande plastskikt

 • massivt trä:

  trä som inte är fanerat, laminerat eller pålimmat

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan