Inredningsenheter för ledningskanalisation

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan