Hus 21
|
AMA RA
Skåp
Generation 
Hus 21

XCB.2Skåp

AMA

Fast monterade skåp ska förses med passbit eller passlist ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Skåp av trä

Ange

 • typ av skåp och användningsområde
 • mått
 • ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fjäder:

  (på spontat virke:) ett utstående parti längs kanten av en bräda eller dylikt, avsett för fogning tillsammans med en annan brädas not

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan